تبلیغات

yoursitephotogallery.mihanblog.comبهترین وبلاگ برای یافتن عکس های موردعلاقه شما

//pcjava.persiangig.ir/random/Mg60.js"> THE BEST OF BEAUTIFUL PICTURES - آموزش زبان کره ای
THE BEST OF BEAUTIFUL PICTURES
زیبایی در جهان پراکنده است کافیست لحظه ای از پیله ی تنهایی خودخارج شوید!!!

پیام امروز:


واژه های كلاسی

ردیف

معنای فارسی

تلفظ كره ای

تلفظ انگلیسی

1

احترام به پرچم

كوك كی نیم كیونگ نه

Kok.ki.nim kyong.ne

2

تاریخچه تكواندو

تكواندو یوكسا

T.k.D YOKSA

3

بجای خود

و . نه . چی

WO NE CHI

4

جمع شدن به وسط

جو . بون . كانگه

JOO BOON KANGE

5

ایستادن پشت هم

هچو . مویو

HI.CHO.MOYO

6

ایستادن روبهم

جاوو . یانگ وو

JAWOYANGWO

7

بستن چشمها

شی . زم . ونچوما

SHIZEM.WENCHOOMA

8

فریاد كشیدن

كی . هاپ

KI .HAP

9

انقباض بدن نیرووانرژی

هیم

HIM

10

تمركز حواس

جبپ . جونگ

JIP.JOONG

11

سرعت

سوك . دو

SOOK.DO

12

نیروی عكس العمل

باندك . ریوك

BANDOOK.RIYOK

13

توازن و تعادل

كیون . هیون

KYON.HYONG

14

كنترل نفس

هو . هوپ

HOO.HOP

15

نرمش

موم . پولوگی

MOM.POOLOGI

16

نیرو و قدرت

هیم . اویی . ولی

HIM.OYI.WOLI

17

نقاط ضربه زننده

كوان . كاك

KWON.KAK

18

نقاط دفاع كننده

ماكی . بویی

MAKKI.BOYI

19

تعویض دست

سون . پاكو

SON.PAKO

20

تعویض پا

بال . پاكو

BAL.PAKO

21

چپ

ون

WEN

22

راست

اورن

ORN OKEUN

23

دوتایی

یانگ

YANG

24

شرافت راستی - دوستی

یوم چی

YOM- CHI

25

پی درپی پشت سرهم

یون سوك

YON- SOK

26

نفس روح

هاپ

HAP

27

بازكننده

هچیو

HECHYO

28

سخت زدن

هوریو

HOORYO

                              واژه های عمومی

ردیف

تلفظ فارسی

تلفظ زبان كره ای

تلفظ انگلیسی

1

استاد

كوان . جان . نیم

Kwan jan nim

2

مربی

سابوب . نیم

Sabob . Nim

3

ارشد

كیو . ساب

Kiyosab

4

محل تمرین

دو . جانگ

Do jang

5

ادای احترام

كیونگ . نه

Kiyong . Ne

6

لباس رسمی

توبوك (دوبوك)

Dobok

7

پیراهن تمرین

سانگی

Sangi

8

شلوار تمرین

هایی

Hai

9

كمربند

تی

Tea

10

ادب و نزاكت

یی . اویی

Yi . oyi

11

استقامت

این . نه

In . ne

12

دوستی و ایمان

یوم . شی

Yuom . shi

13

خودداری از هوای نفس

كوك . كی

Keuk . ki

14

پایداری

بك . چول

Beck . chool

15

نقاط حساس

كوپ . سو

Koop . Soo

16

آینه

كوآ . ون

Koa . Wen

17

طناب پرش

چول . نوم . كی

Chool . noom . ki

18

خرك چوبی

مونگ . ما

Moong . ma

19

جعبه شن

دالیون . تانگ

Dalyon . tang

20

كیسه شن

دالیون . باك

Dalyon . bak

21

چوب تمرین

دالیون . جو

Dalyon . joo

22

فرمان شروع

شی جاك

Shi . jak

23

پایان

كومون

Keomon

24

ادامه

گسو

Geoso

25

قطع موقت

كالیو

Kalyo

            واژه های شمارش اعداداز یك تا ده

1 یك

هانا

HANA

یكمین

ایل

IL

2 دو

تول

TOOL

دومین

یی

YI

3 سه

ست

SET

سومین

سام

SAM

4 چهار

نت

NET

چهارمین

سا

SA

5 پنج

دا ست

DA SET

پنجمین

او

O

6 شش

یا ست

YA SET

ششمین

یوك

YUK

7 هفت

ایل كوپ

IL KOOP

هفتمین

چیل

CHIL

8 هشت

یو دول

YOO DOL

هشتمین

پال

PAL

9 نه

آ هوپ

A HOP

نهمین

كیو

KYO

10 ده

یول

YoL

دهمین

شیپ

SHIP

                    واژه های اسامی اعضای بدن

ردیف

معنای فارسی

تلفظ كره ای

تلفظ انگلیسی

1

پیشانی

موه . ر

MOH . RE

2

بینی

این . جوم

IN . JOOM

3

چانه

توك

TOOK

4

گردن

موك

MOK

5

شانه

او . كی

O . KI

6

سینه

كا . سوم

KA . SOOM

7

جناق سینه

پیونگ . جی

PYONG . JI

8

ناف

هایوك - پو

HABOK.PU

9

باسن

هری

HARI

10

مچ دست به جلو

سون

SON

11

مچ دست

سون . موك

SON . MOK

12

مشت بسته

جو . موك

JOO . MOK

13

پیش مشت

آپ . جو . موك

AP . JOO . MOK

14

زیر پشت

مه . جو . موك

ME . JOO . MOK

15

پشت مشت

دونگ . جو . موك

DONG . JOO . MOK

16

تیغه خارجی كف دست

سون . نال

SON . NAL

17

تیغه داخلی كف دست

سون . نال . دونگ

SON . NAL . DONG

18

كف دست

سون باداك

SON . BADAK

19

نوك انگشتان دست

سون . كوت

SON . KOOT

20

نوك انگشتان وسط و انگشت نشانه

گاوی . سون . كوت

GAWI . SON . KOOT

21

انتهای كف دست

باتانگ . سون

BATANG . SON

                                            اسامی اعضاء بدن

ردیف

معنای فارسی

تلفظ كره ای

تلفظ انگلیسی

22

انحنای میانه انگشتان شصت و نشانه

آگوم . سون

OGOOM . SON

23

ساعد

پال

PAL

24

مچ ساعد

پال . موك

PAL . MOOK

25

آرنج (انتهای ساعد)

پال . كوپ

PAL . KOOP

26

روی ساعد

دونگ . پالموك

DONG . PALMOOK

27

زیر ساعد

میت . پالموك

MIT . PALMOOK

28

داخل ساعد

آن . پالموك

AN . PALMOOK

29

خارج ساعد

پاكات . پالموك

PAKAT . PALMOOK

30

زانو

موروپ

MOUROP

31

ساق پا

داری

DARI

32

مچ پا به پائین

بال

BAL

33

تیغه خارجی كف پا

بال . نال

BAL . NAL

34

انحنای داخلی كف پا

بال . باداك

BAL . BADAK

35

روی كف پا

بال . دونگ

BAL . DONG

36

زیر پنجه پا

آپ . چوك

AP . CHOOK

37

زیر پاشنه

دیت . چوك

DWIT . CHOOK

38

پشت پاشنه پا

دیت . كوم . چی

DWIT . KOOM . CHI

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
THE BEST OF BEAUTIFUL PICTURES - آموزش زبان کره ای لینك های ثابت با آمار +4000 لینك های ثابت با آمار +3000
دریافت كد آمار بازدید كنندگان ارسال لینک